Najčešći kvarovi na turbini (turbo kompresoru, turbopunjaču, turbopuhalu)

Mehanička oštećenja lopatica turbine i kompresora

UZROCI:
– strano tijelo-usis (neispravan filter zraka-zaprljan ili loše kvalitete, mehaničko oštećenje cijevi dovoda zraka, ostatci lopatica ili matice rotora oštećene turbine)
– strano tijelo iz motora ispuh (dio ventila, injektora, grijača ili ispušne grane)

Nečistoće u ulju za podmazivanje

UZROCI:
– začepljenje filtera ulja ili njegova loša kvaliteta
– loša kvaliteta ulja (stvaranje taloga)
– predugačak interval zamjene ulja – pojava karbonizacije (velike karbonske čestice mogu vrlo brzo onečistiti novo ulje)
– korištenje masa za brtvljenje prilikom montaže
– nečistoća u cijevi za podmazivanje
– dio motora (špena najčešće od letećih ležaja radilice sl.)

Zakašnjelo podmazivanje i izostanak podmazivanja

Turbina je dio motora koji je najosjetljiviji na izostanak podmazivanja. Već nakon 3-5 sekundi rada bez podmazivanja javljaju se oštećenja.

Posebno je bitno prvo paljenje motora. Motor palite bez gasa i ostavite ga u leru barem 15 sekundi.

 

UZROCI:
-dovod ulja začepljen ili napuknut
-slab pritisak ulja u motoru
-premalen nivo ulja u motoru
-vožnja na uzbrdici ili nizbrdici
-začepljen filter ulja
-nepravilno startanje motora (davanje gasa prilikom paljenja)
-korištenje mase za brtvljenje

 

Pregrijavanje turbine

Ulje, osim što podmazuje, i hladi turbinu. Zato je potrebno nakon većeg opterećenja pustiti motor da se najprije ohladi na normalnu temperaturu pa tek onda ga ugasiti.

Prevelika temperatura ispušnih plinova može nastati i kod elektronski podizane snage motora.

 

UZROCI:
– prevelika temperatura ispušnih plinova
– gašenje motora nakon velikog opterećenja